Spread the love

Nyligen förmedlade jag till mina gratis broschyrer en övning som jag hade haft flera år innan jag skötte det jag kallar PAUSE-arrangemanget. Motiveringen till detta var att en marknad som jag delade framtida cykeldagar hade inramat det tidiga varningstecknet för en PAUS-utveckling och kan införa en chans för ett utbyte. I alla fall bör det hjälpa dem som studerar cykelvarv, gungor, svängar och andra relaterade underverk till cykler. Ju mer du förstår ett instrument eller en markör desto bättre kan du missbruka det.

PAUSE-arrangemanget är extremt lätt att skilja. Hur det än är, vad jag behöver undersöka först är det som jag letar efter för att bestämma en POTENTIAL PAUS-utveckling. Förutom om du har viss vägledning i rätt tid, vem bryr sig vad utvecklingen är efteråt?

Vad sägs om att vi utgår från det väsentliga. Vid hantering av marknadscykler måste man uppfatta att marknadsdesign är en följd av den sammanlagda effekten av några cykler. Hur som helst, för att göra det riktigt grundläggande, vad sägs om att vi bara kallar varje tidsperiod för en ensam cykel som har sin egen återkommande och storhet. I själva verket är detta mycket förbättrat, men skulle ändå hjälpa dem som är nya i cykler i stort.

I händelse av att du tittar på en MÅNADSVÄRDESKRIFT, det vill säga ett värdediagram där varje värdefält adresserar en total utbytesmånad, tar du en titt på ett LÅNGSIKTIGT perspektiv tillgängligt som hänvisas till. Vi kallar marknaden GULD.